Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya

Firmamız teknik elemanları; Ulusal ve Uluslararası kongre, konferans, sempozyum şöleni ve panellere sunucu olarak iştirak ederek yurtiçi ve yurt dışındaki projelerin yapımı sırasında kazandığı deneyimlerini inşaat sektöründeki meslektaşlarıyla paylaşmaktadır.

Teknik elemanlarımızın tebliğ sunarak aşağıdaki etkinliklere iştirak etmiştir.

1. TÇMB tarafından 05.02.1999 tarihinde tertiplenen “ Çimento ve Beton Kullanıcıları Panelinde”;

Teknik elemanlarımızdan; Selahattin Düzbasan ve Erol Yakıt tarafından

“Kilitli parke üretiminde kalite kontrol ve PÇ 42,5 – PKÇ 32,5 R portland kompozit çimento kullanımının beton basınç dayanımına etkisi” isimli tebliğ sunulmuştur.

2. İMO İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 5. Ulusal Beton Kongresinde firmamız teknik elemanlarından Süleyman Uluöz tarafından;

“ 1960 – 1966 Yılları Arasında Üretilerek Sulama Şebekelerinde Kullanılan Prefabrik Kanaletlerin 2000 Yılındaki Mevcut Kalitesi ” isimli tebliğ sunulmuştur.

Sunulan tebliğ 603 sayfalık Kongre bildiriler kitabında yayınlanmıştır. “ 1–3.10.2003 tarihlerinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu Harbiye İstanbul ”

Broşür indirmek için tıklayınız.

3. THBB tarafından düzenlenen BETON 2004 kongresinde firmamız teknik elemanlarından;

Selahattin Düzbasan, Süleyman Uluöz ve Erol Yakıt tarafından

“ Kırma Agregadaki Taş Unu ve Kil Miktarının Beton Kalitesine Etkisi” isimli tebliğ sunulmuştur.

Sunulan tebliğ 742 sayfalık Kongre bildiriler kitabında yayınlanmıştır. “10–12.06.2004 Yeşilköy – İstanbul ”

Broşür indirmek için tıklayınız.

4. Türkiye Prefabrik Birliğince düzenlenen 11. Beton Prefabrikasyon Sempozyumunda;

Firmamız teknik elemanlarından; Selahattin Düzbasan, Süleyman Uluöz ve Erol Yakıt tarafından

“Çelik Lifli Beton Boru Performansının Beton Boru ve Hasır Donatılı Beton Boru Performansıyla Mukayesesi” isimli tebliğle iştirak edilmiştir.

Tebliğ metni Kongre Kitabında yayınlanmıştır.

“20.11.2004 Crowne Plaze Oteli İzmir”

Broşür indirmek için tıklayınız.

5. İMO İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 6. Ulusal Beton Kongresinde;

Firmamız teknik elemanlarından; Selahattin Düzbasan, Süleyman Uluöz ve Erol Yakıt tarafından

“ Deniz Yapılarında Mikro Silika Kullanımı ” ve “ Çelik Lifli ve Kafes Donatılı Beton Boru Performansının Mukayesesi ” isimli tebliğler sunulmuştur.

Sunulan tebliğler 478 sayfalık Kongre bildiriler kitabında yayınlanmıştır.

“16–18.11.2005 İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi Maslak – İstanbul”

Broşür indirmek için tıklayınız.

6. İMO İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 7. Ulusal Beton Kongresinde;

Teknik elemanlarımızdan; Selahattin Düzbasan, Süleyman Uluöz, Erol Yakıt ve Mustafa Camcıoğlu tarafından

“Olumsuz Hava Koşullarında Üretilen Astana İshim Nehri Köprüsü Öngermeli Prekast Kirişlerdeki Beton Kalitesi” isimli tebliğ sunulmuştur.

Sunulan tebliğ 474 sayfalık Kongre kitabında yayınlanmıştır. “28–30.11.2007 İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi Maslak – İstanbul”

Broşür indirmek için tıklayınız.

7. İMO Antalya Şubesi tarafından düzenlenen 1. KÖPRÜ VE VİYADÜKLER SEMPOZYUMUNDA;

Teknik elemanlarımızdan; Selahattin Düzbasan, Süleyman Uluöz, Erol Yakıt, Mustafa Camcıoğlu, Naim Çotur tarafından

“ Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi Kapsamında Sakarya Nehri Üzerinde Yapılan 2400 Metre Uzunluğundaki V4 Viyadüğü İnşaatı ” isimli tebliğ sunulmuştur.

Sunulun tebliğ 505 sayfalık Sempozyum Kitabında yayınlanmıştır.

29–30.11.2007 Sheraton Voyager – Antalya

Broşür indirmek için tıklayınız.

8. THBB tarafından düzenlenen BETON 2008 KONGRESİNDE;

Teknik elemanlarımızdan Selahattin Düzbasan, Süleyman Uluöz, Erol Yakıt ve Mustafa Camcıoğlu tarafından

“Çankırı Karatekin Üniversite Binasında Yapılan Güçlendirme” “Ankara – İstanbul Hızlı Tren Projesi Kapsamında Bulunan Sakarya Nehri Üzerinde Yapılan V4 Viyadüğünde Kullanılan Öngermeli kirişlerin Üretimi ve Kalitesi” isimli tebliğler sunulmuştur.

Sunulan tebliğler 687 sayfalık Kongre kitabında yayınlanmıştır. “ 19–21.06.2008 – İstanbul

Broşür indirmek için tıklayınız.

9. TCDD – UIC – ULAŞTIRMA BAKANLIĞI tarafından tertiplenen;

2. ULUSLARARASI DEMİRYOLU SEMPOZYOMU’NA teknik elemanlarımızdan;

Selahattin Düzbasan, Süleyman Uluöz ve Erol Yakıt tarafından,

“ Travers Üretimi ve Kalitesi ” “ Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi V4 Viyadüğü İnşaatı” isimli tebliğler sunulmuştur.

Sunulan tebliğler 2 ciltten oluşan 1670 sayfalık Kongre kitabında yayınlanmıştır.

“ 15–17.10.2008 Haydarpaşa – İstanbul ”

Broşür indirmek için tıklayınız.

10. AVRUPA KALİTE KOMİTESİ VE TSE tarafından tertiplenen;

54. AVRUPA KALİTE KONGRESİNE teknik elemanlarımızdan

Selahattin Düzbasan, Süleyman Uluöz ve Erol Yakıt tarafından

İSMEP Kapsamında İstanbul’da 23 Okulda Yapılan Güçlendirme Çalışmaları ve Kalite Kontrol isimli tebliğ sunulmuştur. 26–27.10.2010 Sheraton Oteli - İzmir

Broşür indirmek için tıklayınız.

11. İller Bankası 8. Bölge Müdürlüğünce Düzenlenen “ Kültür ve Sanat Platformu Etkinlikleri ”

Etkinlik kapsamında tertiplenen toplantılarda 08.11.2010 tarihinde Adana Bölge Müdürlük Toplantı Salonu'nda teknik elemanlarımızdan Süleyman Uluöz tarafından “ Beton ve Kalitesi” isimli sunum yapılmıştır.

Broşür indirmek için tıklayınız.

12. İMO ESKİŞEHİR ŞUBESİ tarafından tertiplenen 2. KÖPRÜLER VE VİYADÜKLER SEMPOZYUMUNDA;

Teknik elemanlarımızdan; Selahattin Düzbasan, Süleyman Uluöz, Erol Yakıt ve Mustafa Camcıoğlu tarafından

Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi Kapsamında Bulunan 2400 Metre Uzunluğundaki V4 Viyadüğünün Yapımı ve Kalitesi isimli tebliğ sunulmuştur.

“28–30.09.2011 Osman Gazi Üniversitesi Kongre Merkezi – Eskişehir”

Broşür indirmek için tıklayınız.

13. İMO İstanbul ve İzmir Şubeleri tarafından birlikte tertiplenen 8. ULUSAL BETON KONGRESİNE;

Teknik elemanlarımızdan; Selahattin Düzbasan, Süleyman Uluöz, Erol Yakıt tarafından

“İSMEP Kapsamında İstanbul’da 23 Okulda Yapılan Güçlendirme Çalışmaları ve Kalite Kontrol” isimli tebliğ sunulmuştur.

Teknik elemanlarımızdan; Selahattin Düzbasan, Süleyman Uluöz, Erol Yakıt, Ludwig Friedl tarafından

“ Karusel Sistemiyle Öngermeli Beton Travers Üretimi ve Kalitesi isimli tebliğ sunulmuştur.

Sunulan tebliğler 650 sayfalık Kongre kitabında yayınlanmıştır. “5–7 Ekim 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir

Broşür indirmek için tıklayınız.

14. THBB tarafından tertiplenen BETON 2011 Kongresine;

Teknik elemanlarımızdan; Selahattin Düzbasan, Süleyman Uluöz, Erol Yakıt, Mustafa Camcıoğlu tarafından

“Kalker Agregadaki Kristalli Kalsitin Öngermeli Prekast Kiriş Kalitesine Etkisi” isminde tebliğ sunulmuştur.

Sunulan tebliği 596 Sayfalık Kongre kitabında yayınlanmıştır. 20–22.10.2011 Yeşilköy Fuar Merkezi – İstanbul

Broşür indirmek için tıklayınız.

15. Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksek Okulu Müdürlüğünün yazılı talebi doğrultusunda. teknik elemanlarımızdan Süleyman Uluöz tarafından, öğretim görevlileri ve öğrencilere “Beton ve Kalitesi” isimli konferans verilmiştir;

20.12.2011- Mersin Üniversitesi Konferans Salonu

Broşür indirmek için tıklayınız.

16. TCK 4. Bölge Müdürlüğü Araştırma Başmühendisliğinin talebi doğrultusunda;

Türkiye’nin değişik Bölge Müdürlüklerinden yetiştirme ve geliştirme kursu amacıyla gelen araştırma mühendis ve teknisyenlerine teknik elemanlarımızdan Süleyman Uluöz tarafından beton, beton tasarımı ve beton kalitesinin kontrolü isimli konferans verilmiştir.

16.03.2012 - TCK 4. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu

Broşür indirmek için tıklayınız.

17. POLITECNICO DI MILANO Üniversitesi tarafından İtalya’da tertiplenen IABMAS 2012 6th International Conferance on Bridge Maintanence , Safety and Management isimli konferansa teknik elemanlarımızdan;

Süleyman Uluöz, Selahattin Düzbasan, Mustafa Camcıoğlu ve Erol Yakıt tarafından “Ankara-Istanbul railway high speed train project, construction of viaduct V4 of 2400 meters isimli tebliğ sunulmuştur.

Sunulan tebliğ 744 sayfalık Kongre bildiriler kitabında yayınlanmıştır.

08-12/07/2012 StresaLake, Maggiore- İtaly

Broşür indirmek için tıklayınız.

18. TMMOB Kimya mühendisleri Odası İzmir Şubesince Tertiplenen 3.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMUNA, Firmamız teknik elemanlarından;

Süleyman Uluöz, Selahattin Düzbasan, Erol Yakıt ile Politechnika Warszawska /Poland Üniversitesinden İnşaat Mühendisi Tolga Uluöz tarafından hazırlanan “ Using The Construction Chemicals For Reinforcement Of The Karatekin University Building Against Earthquake” isimli tebliğ sunulmuştur.

Sunulan tebliğ 300 sayfalık Kongre bildiriler kitabında yayınlanmıştır.

9–11/Kasım 2012 – İzmir

Broşür indirmek için tıklayınız.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam